spot_img
spot_img

Мемлекеттік тіліміз – өмірлік құндылық

Тіл адамдардың қарым-қатынас құралы болғандықтан, ол сөйлеу әрекетінің арқауы болып табылады. Тіл ұлт пен ұлттыжақындастыратын өзгеше қатынас құралы. Адам тіл арқылы бір-бірімен қатынаса алады. 1997 жылғы 11-шілдеде «ҚазақстанРеспубликасындағы тілдер туралы» Заңы қабылданып, қазақ тіліне «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі» мәртебесіберілді. Осы Заңның 4-бабымен бекітілгендей, мемлекеттік тіл — мемлекеттің бүкіл аумағында қоғамдық қатынастардың барлықсаласында қолданылатын мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін жүргізу және іс қағаздарын жүргізу тілі. Қазақстан халқын топтастырудың аса маңызды факторы болып табылатын мемлекеттік тілді меңгеру, білу, құрметтеу- Қазақстанның әрбір азаматының парызы. Жүрегі «елім» деп соққан, өзінің халқына, ұлтына, тіліне деген ерекше сезімі бар әрбір қазақ, ұлт ұстазы АхметБайтұрсынұлы айтып кеткендей, «ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы — тілі. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады» дегенді үнеміжадында сақтаса екен.

Қарағанды қаласының Әлихан Бөкейхан ауданының судьясы                               

Д.У. Рахимберлина

Медиация — жанжалды реттеудің бейбіт жолы

Қоғамда адамдар күнделікті өмірде түрлі қақтығыстар мен дау-жанжалдарға жиі...

АЛҚАБИЛЕР – ХАЛЫҚ ӨКІЛІ

Кез келген адамның құқығын әділ қорғау – мемлекеттің міндеті....

Тергеу судьясының өкілеттіктері

Мамандандырылған тергеу соттары жалпы юрисдикциядағы соттардан тәуелсіз сот органы...

Сот ардагер спортшыға төлем жасаудан бас тарту әрекетті заңсыз деп таныды

Талап коюшы «А» ақшалай көтермелеулерді төлеуден бас тарту жөніндегі...

Шет мемлекеттердің соттарына құқықтық көмекке жүгіну

        Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына...