Байланыс | Контакты |

Алматы қаласы
Досмұхамедов көшесі,
68 «б» 050012

+7 708 929 98 74

+7 727 292 43 43

zanreklama@mail.ru
Специалист сайта zangazet.kz

Посмотреть на карте Алматы

«ЗАҢ» медиа-корпорациясына, корпорацияға қарасты «Заң газеті», «Юридическая газета», «Заң» және «Фемида» журналдары, «zanmedia.kz» сайтына қатысты байланысқыңыз келсе:

Корпорация директоры Ж. Ағыбаев - 8 701 761 53 03;
«Заң газеті» бас редакторы А. Сембаева - 8 701 122 09 40;
«Юридическая газета» бас редакторы Н. Жоров - 8 777 221 48 25;
«Заң» журналының бас редакторы Т. Ибашева - 8 702 468 02 08;
«Фемида» журналының бас редакторы Д. Рахимова - 8 777 844 15 18;
«Zanmedia.kz» сайтының редакторы Қ. Ермекова - 8 777 407 55 11.
ХАБАРЛАНДЫРУ немесе ЖАРНАМА БЕРУ БОЙЫНША:
Менеджер - 8 708 929 98 74
Сайт арқылы жарнама беру үшін:
zangazet.kz. А.Қонаров - 8 707 612 68 90

ЗАҢ газетінің АЙМАҚТАҒЫ ТІЛШІЛЕРІ:
Нұр-Сұлтан
Айша Құрманғали 8 707 851 91 13

Алматы
Нұрбол Әлдібаев облысы 8 701 357 66 84

Ақтөбе облысы
Жансая Есмағанбетова 8 705 398 62 83

Жамбыл облысы
Арсен Саттаров 8 705 808 14 31

Маңғыстау облысы
Жазира Әбіл 8 702 514 54 44

Қызылорда облысы
Гүлбану Мақажан 8 701 697 39 86

Түркістан облысы
Сабырбек Олжабай 8 701 385 72 75
Шадияр Мекенбайұлы 87757335665

Шығыс Қазақстан облысы
Талғатжан Мұхамадиев 8 747 746 49 82

 

Региональные корреспонденты Юридической газеты:

г. Нур-Султан -
Линара САКТАГАНОВА, 8 701 254 63 59

Акмолинская область,
г. Кокшетау
Гульбаршин САЛЫК 8 771 130 24 96

ВКО, г. Усть-Каменогорск
Ольга СИЗОВА 8 777 995 10 01

г. Петропавловск -
Инна ЛОПАТКО, 8 777 924 14 44

ЗКО, г. Уральск
Саида ТУЛЕГЕНОВА 8 701 320 37 39

Кызылординская область
Максут ИБРАШЕВ 8 700 297 21 62

ҚР АҚПАРАТ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ МИНИСТРЛІГІ
БАЙЛАНЫС, АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ
МЕРЗІМДІ БАСПАСӨЗ БАСЫЛЫМЫН, АҚПАРАТТЫҚ АГЕНТТІКТІ ЖӘНЕ ЖЕЛІЛІК БАСЫЛЫМДЫ ЕСЕПКЕ ҚОЮ, ҚАЙТА ЕСЕПКЕ АЛУ ТУРАЛЫ

«www.zanmedia.kz» желілік басылымы
Бағыты: қоғамдық-саяси, құқықтық
Мақсаты – интернет желісінде оқырмандардың құқықтық сауатын арттыруға үлес қосу.

КУӘЛІК
№ 16564-СИ
Астана қ. 06. 06. 2017 ж.
ММБ аты: «www.zanmedia.kz» желілік басылымы
ММБ тілі: қазақша, орысша
Шығу жиілігі: күнделікті
Негізгі тақырыптық бағыты: қоғамдық-саяси, құқықтық

МЕНШIК ИЕСI:
«ЗАҢ» МЕДИА-КОРПОРАЦИЯ» ЖШС

РЕДАКЦИЯМЕН БАЙЛАНЫС:
Бас редактор: Ермекова К.А.
Тел.: +7 777 407 55 11
E-mail: kuanish_200405@mail.ru

РЕДАКЦИЯНЫҢ МЕКЕНЖАЙЫ:
050012, Алматы қаласы,
Х.Досмұхамедұлы көшесi
(бұрынғы Мичурин), 68 «б»-үй.

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИЙ РК
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
№ 16564-СИ
г. Астана                                           06. 06. 2017 г.
Название ППИ: Сетевое издание «www.zanmedia.kz»
Язык ППИ: казахский, русский
Периодичность: круглосуточно
Основная тематическая направленность: общественно-политическая, правовая

СОБСТВЕННИК:
ТОО «ЗАН» МЕДИА-КОРПОРАЦИЯ»

КОНТАКТЫ РЕДАКЦИЙ:
Главный редактор: Ермекова К.А.
Тел.: +7 777 407 55 11
E-mail: kuanish_200405@mail.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
050012 г. Алматы,
ул. Досмухамедулы, дом 68 «б»
Приемная: 292-43-43;
E-mail: infozan@mail.ru,

Рекламный отдел E-mail: zanreklama@mail.ru
ЗАҢ газеті E-mail: zangazet@mail.ru
Юридическая газета E-mail: urgazet@mail.ru