ZANMEDIA.KZ – Қоғамдық-саяси, құқықтық сайт.
Бас редактор: Қ.Ермекова
Email: zanreklama@mail.ru.
Тел: +7 (777) 407 55 11
Мекен-жай: Алматы қ., Досмұхамбетова 68 Б.

© Меншік иесі: "ЗАҢ" Медиа-корпорациясы" ЖШС